O mně

Životní styl a správné stravovací návyky velmi ovlivňují naše zdraví. Z vlastní zkušenosti vím, že změna životního stylu chce svůj čas a trpělivost, ale pokud to dokážete, bude vám odměnou nejen zlepšení vašeho zdravotního stavu, ale i pohled do zrcadla.

Se zdravým životním stylem a zdravou výživou jsem se poprvé setkala před několika lety v době, kdy jsem řešila vlastní zdravotní problémy a hledala cesty, jak omezit léky. Jako matka dvou dospívajících dcer jsem také měla obavy z mediálně prezentovaných ideálů krásy. Kult štíhlých modelek a nepřehledné množství zaručených diet mé obavy jen prohlubovaly. Proto jsem se začala detailně zajímat o zdravou výživu.

Různorodost informací mě nakonec přivedla k názoru, že bez odborného vzdělání nejsem schopna se v dané problematice jasně a správně orientovat. V roce 2007 jsem absolvovala akreditovaný kurz Poradce pro výživu společnosti NUTRIS.  Počáteční praxi jsem získala poradenstvím pro mé nejbližší okolí. Pokračovala jsem v rozšiřování odbornosti na specializovaných kurzech a školeních. Spokojenost a viditelné výsledky mých prvních klientů pro mě byly nejen velkou motivací, ale také podnětem k zahájení mé poradenské činnosti.

Zdravý životní styl je nedílnou součástí mého života.  Stále sleduji nové výživové trendy, účastním se odborných školení a seminářů.

Jsem přesvědčena, že přiměřená fyzická i duševní aktivita, správná výživa ale také dostatek odpočinku má přímý vliv na kvalitu života. Každý z nás je odpovědný za své zdraví. Je na každém z nás, jaký životní styl zvolí.

Absolvované kurzy a semináře

 • 2013 – Očista a její význam ve výživovém poradenství,  Nutris (Ing. I. Mach, CSc., Ing. M. Řezníček, Institut tradiční čínské medicíny)
 • 2012 – Praktické výživové poradenství, Nutris (Praha, Ing. I. Mach, CSc.)
 • 2011 – Rizika nebezpečných látek v potravinách, Nutris (Prof. RNDr. A. Strunecká, DrSc.)
 • 2011 – Tuky, problematika výživy, Nutris (Mgr. P. Suchánek, IKEM Praha)
 • 2011 – Dětská výživa, Nutris (Mudr. A. Moravcová)
 • 2011 – Výživa, spánek a spánkové poruchy, Nutris (Mudr. P. Dohnal)
 • 2010 – Komplexní léčba obezity, Nutris (prim. Mudr. R. Vlasák)
 • 2010 – Zdravého snižování váhy, Klub Diana (Mudr. D. Pichlerová, PhDr. Z. Sládečková)
 • 2009 – Cvičení podle L. Mojžíšové, Centrum Třezalka (PhDr. J. Novotná)
 • 2009 – Detoxikace v praxi, Nutris (H. Mikešová)
 • 2009 – Výživa v kulturistice a silových sportech, Nutris (J. Borkovec)
 • 2009 – Filosofie zdravého hubnutí, Nutris (Mudr. K. Cajthamlová)
 • 2009 – Psychologický přístup k potlačení nadváhy a obezity, Nutris (RNDr. P. Fořt)
 • 2009 – Redukční výživa, MAHRA (MVDr. Ing. M. Valenta)
 • 2008 – Nadváha-obezita-výživa, Nutris (Mudr. K. Cajthamlová, Mudr. D. Pichlerová)
 • 2008 – Výživové poradenství v praxi, Wellnessia (Bc. M. Divišová)
 • 2007 -  Snižování nadváhy a úprava postavy, Fase Czech (MVDr. Ing. M.Valenta)
 • 2007 -  Akreditovaný kurz Poradce pro výživu, Nutris (Praha, Ing. I. Mach, CSc.)